Her kan du sjå kommunestyretmøtet direkte

Budsjettdokument

Vidare skal formannskapet utarbeida si innstilling 4. november. Denne vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Vidare vert det budsjetthøyringar i utvala 10. - 12. november. Her får lag og organisasjonar uttala seg. Kommunestyret vedtek budsjettet 26. november. 

Utvala vedtek detaljbudsjett 8. - 10. desember.

Her finn du budsjett for tidlegare år.