Kvar målgruppe vert presentert i eit eige kapittel, som er innleia med eit samandrag av funna som er gjort i den respektive målgruppa.

Til rapporten: Konsekvensar av smitteverntiltak i Stord kommune, kartlegging og forslag til tiltak i pdf.