Stord kommunalteknikk står føre store utfordringar framover og Amundsen har kome til at tida er inne for eit leiarskifte.

Amundsen vert frå 1. november pensjonist. Stord kommune kompenserer for bortfall av pensjonsopptening gjennom ein servicepensjonsavtale.

Me takkar Roy-Sverre Amundsen for det arbeidet han har lagt ned for Stord kommunalteknikk og ønskjer han det beste for framtida.