Rektor ved skulen har det overordna ansvaret for at skule-fritidsordninga vert ein naturleg del av skulen sitt miljø.

SFO er open i tida 06.45–16.15.

Ulike ordningar:

  1. Skuleruta: SFO er open når skulen er open og lukka når skulen er lukka.

100% plass  kr. 3 307,- pr. månad
80% plass: kr. 2 733,- pr. månad
60% plass: kr. 2 078,- pr. månad
50% plass: kr. 1 791,- pr. månad

  1. Sommar-SFO:

SFO er open frå 7-10 dagar etter skuleslutt og ca 14 dagar før skulestart .
Kommunestyret har vedteke desse prisane:
Pr. elev før skulestart (august):     kr. 2 320,-
Pr. elev etter skuleslutt (juni):   kr  1 545,-

  1. SFO på skulefrie dagar (haust-,vinter-, jule- og påske-feriar, samt på kurs og planleggingsdagar) 

    Pr. elev:  Kr: 3 755,-

Til søknadsskjema 

Vedtekter