Til videoarkiv (fungerer best i crome)

Saker som vart handsama

  • GK 13/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
  • OS 6/19 Program til folkevaldopplæringa
  • OS 7/19 Rådmannen legg fram årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023

Politiske saker

  • PS 65/19 KS Fylkesmøte - val for perioden 2019-2023
  • PS 66/19 Samarbeidsrådet for Sunnhordland - val av representantskap for perioden 2019-2023
  • PS 67/19 Val av medlemer til Stord ungdomsråd haust 2019
  • PS 68/19 Revidering av vedtekter for Stord ungdomsråd