Eit maksbeløp er den månadlege grensa du tillet banken å trekka frå din konto til ein bestemt rekning. Betalingar som overstig denne grensa vil bli stoppa. Du kan endra maksbeløp på avtalegiro i nettbanken.

Tips! Det kan vera lurt å setta beløpsgrensa høgare enn normalt fakturabeløp elles kan du oppleva at rekningane vert stoppa og du får purring på ubetalt rekning.

Avtalegiro er ein teneste for automatisk betaling av faste rekningar. Det vil seie at banken sørger for at rekningen vert betalt direkte frå din konto på forfallsdato. Les meir om avtalegiro her