Stord sjukeheim har 65 institusjonsplassar og Knutsaåsen omsorgssenter har 46 omsorgsleiligheiter. Les meir om einingane til høgre i menyen.

Dersom du ønskjer å søkja plass, ta kontakt med Tildelingskontoret på tlf. 53 49 66 00. Søknadsskjema for pleie- rehabiliterings- og omsorgstenester finn du under.