Stord sjukeheim har 65 institusjonsplassar og Knutsaåsen omsorgssenter har 46 omsorgsleiligheiter. Les meir om einingane til høgre i menyen.

Søknadsskjema for helse og omsorgstenester finn du nedanfor.