Hent skattekart på kulturhuset eller i rådhuset og finn bokstavkodane som viser vegen til skatten. Du kan og laste ned kartet her

Skattejakta varer frå 27. mai til 16. juni, og inngår som eit tilbod i arrangementet Folk i sentrum.  

Lukke til! Hiv og hoi! 

Logo for Folk i sentrum