Frå 1. januar 2017 er det ikkje lenger tilgong til å betala skatte- og avgiftskrav hos skattekontor og skatteoppkrevjarkontor. Skatte- og avgiftskrav må difor betalast via kontobaserte løysingar eller med kontantar i bank, jf. Sjå Prop. 1 LS (2016-2017) pkt. 16.

Skatteoppkrevjaren held til i 3. etasje i Stord rådhus (Vis kart). Tenesteomtalar og skjema som ligg under Skatteoppkrevjaren finn du nede på sida.

Bankgiro for skatt

Stord kommune: 6345.06.12210
Fitjar kommune: 6345.06.12229

KID-nummer

Lag KID-nummer sjølv på skatteetaten.no 

Tilsette

Namn Tittel

Wigdis Sagvåg

Tlf: 53 49 66 15

Send e-post 

Skatteoppkrevjar

Lone Kristin Myrvold

Tlf. 53 49 66 25

Send e-post 

Sakshandsamar

Inger Synnøve Alling

Tlf. 53 40 33 52

Send e-post 

Rekneskapskontrollør

Magdalena Byre

Tlf. 53 49 66 16

Send e-post 

Sakshandsamar for Fitjar kommune