Det vil koma skjema her når påmeldinga opnar hausten 2022. Du kan sjå døme under frå tidlegare år kva informasjon me treng. 

Last ned døme på deltakarskjema.

Last ned døme på teknisk skjema.