Det vil koma skjema her når påmeldinga opnar hausten 2022. Du kan sjå døme under frå tidlegare år kva informasjon me treng. 

Last ned døme på deltakarskjema. PDF document ODT document

Last ned døme på teknisk skjema. PDF document ODT document