Elevar og foreldre skal vera i fleirtal i utvalet. Utvalet skal gi råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjera bindande vedtak. Skulemiljøutvalet kan òg be skulen setja inn tiltak for å betra det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskular og vidaregåande skular har plikt til å ha eit skulemiljøutval. Elevar og foreldre har ein rett til å bli høyrt. 

Medlemer i SMU
Leiar Jardar Kaland
Nestleiar Elise Aabel Eriksen
Sekretær Britt Kristin Ladehaug
Frå elevråd Jardar Kaland og Mathias F. Litlabø
Frå FAU Elise Aabel Eriksen, Else-Marie Søgaard og Ingeborg Furuhovde
Frå tilsette Wenche Landa, Hanne Realfsen Koppang og Tina Marie Engelsen
Frå Stord Kommune Britt Kristin Ladehaug og Albert Eikeland