Skule

Trinn

Klokkeslett

Hystad skule

1. trinn møter i gymnastikksalen

2. - 7. trinn                                      

SFO opnar 

kl. 10.00

kl. 08.30

kl. 06.45

Langeland skule

1. trinn                                 

2. - 7. trinn                                       

SFO opnar 

kl. 09.00

kl. 08.30

kl. 06.45

Leirvik skule

1. trinn møter i Aulaen

2. - 7. trinn

SFO opnar

kl. 10.00

kl. 08.30

kl. 06.45

Litlabø skule

1. trinn

2. - 7. trinn

SFO opnar

kl. 09.30

kl. 08.30

kl. 06.45

Tjødnalio skule

2. - 7. trinn

1. trinn møter i gymnastikksalen

SFO opnar

kl. 08.30

kl. 09.45

kl. 06.45

Rommetveit skule

2. - 7. trinn

1.trinn møter i gymnastikksalen

SFO opnar

kl. 08.15

kl. 10.00

kl. 06.45

Sagvåg skule

1.- 7. trinn

SFO opnar

kl. 08.30

kl. 06.45

Nysæter ungdomsskule

 

Elevane møter kl. 08.30

Stord ungdomsskule

 

Elevane møter kl. 08.30

Nordbygdo ungdomsskule

 

Elevane møter kl. 08.20
Vaksenopplæringa for framandspråklege

Registrering av nye deltakarar

Måndag 9.8. kl. 10.00 – 14.00 og 17.00-18.00

Tysdag 10.8. kl. 10.00 - 14.00

Grunnskulen for vaksne

Måndag 16.8. kl. 08.30

Stord kulturskule  

 

Veke 33