Det gjeld 4 elevar i 6. klasse ved Tjødnalio skule og 3 husstandsmedlemmer knytt til ein av desse. Alle er no isolerte. Ingen har alvorleg sjukdom. Dei vaksne er vaksinerte.

Koronasenteret har levert ut utstyr for sjølvtesting til 3 trinn ved skulen. Husstandsmedlemmer vert testa. Slik kan ein finna ut om andre er smitta og følgja opp familiane rundt desse.