Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetjing av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.

Her finn du søknadsskjema

Her kan du lesa meir om tilskotsordninga hjå Hordaland fylkeskommune.
 

Lurer du på noko? Ta kontakt med Ragnhild Tveit eller telefon 53 49 69 65

Søknadsskjema med eventuelle vedlegg skal sendast til Stord kommune. Skjemaet må lagrast og sendast som vedlegg i e-posten saman med eventuelle andre vedlegg.

Du kan, om du heller ynskjer det, ta utskrift av skjemaet og senda det med eventuelle andre vedlegg med vanleg post til:

  • Stord kommune
  • Postboks 304
  • 5402 Stord