Ve og Vel eig to store og ei lita leilegheit i Røldal som er til leige for våre medlemmar. 
Trekningsrundar vert annonsert, og du må søkja innan oppgitt frist (gjeld vintersesong)

Prisar
Tidsrom  Stor  Liten
Vintersesong pr. helg/veke  1900,-  900,-
Haust/sumarsesong døgnpris  300,-  200,-
Haustferie pr. halvdel  900,-  500,-
Vinterferie pr. halvdel  3000,-  1500,-
Påskeferie/julaferie pr. halvdel  3300,-  1800,-


 Fyll ut søknadsskjema (søknadsskjema er kun tilgjengeleg ved annonserte søknadsperiodar)

NB! Alle felta merka med * MÅ fyllast ut. Dersom skjema er riktig utfylt, skal du få opp ei kvitteringsside når du har trykt på Send-knappen. Dersom dette ikkje skjer, må du sjekka om det er noko du har gløymt å fylla ut. (Meld frå om feil på skjema

Søknader som kjem inn utanom trekningsrundane vert ikkje teke omsyn til (gjeld vintersesong).