Ein kan søkja om tilskot til:

  1. ordinære anlegg
  2. nærmiljøanlegg.

Stønaden er i hovudregel 1/3 av godkjend kostnad for dei fleste ordinære anlegga. Nærmiljøanlegg kan få inntil 50% støtte, med ei øvre tilskotsgrense på 300.000,- kroner. Nedre tilskotsgrense er 25.000,- kroner.

Alle søknader skal no fremjast elektronisk, sjå nettsida idrettsanlegg.no. Her finn de og føresegnene som gjeld. 

Før de legg inn søknader, eller om de har spørsmål/treng meir informasjon, ta kontakt på straumpost sylve.rusten@stord.kommune.no eller telefon 900 92 581. Nye anlegg skal ha vedlagd behovsvurdering.

NB! Gjer merksam på at alle som alt har inne søknader og må ta kontakt. Anlegg som er ferdige skal søkja med revidert rekneskap.

Søknader om spelemidlar for år 2023 (tildeling 2024) må vera Stord kommune i hende seinast 15.10.23.