Spesialpedagogane i Stord kommune har som oppgåve å utøva spesialpedagogisk hjelp til born i skulealder, som etter § 19 i Barnehagelova har rett til spesialpedagogisk hjelp. Tenesta vert utført etter sakkunnig vurdering i PPT og deretter etter enkeltvedtak i Stord kommune.

Teamet kan og tilby rettleiing til barnehagane innanfor ulike tema.

Teamet har kontor i Bytunet på Leirvik.