Kartutsnitt: Trasè for anleggsarbeid med ny hovudvassleidning mellom Grønavikjo og Vatnadalen