rennande vatn

 

   

Erik Kallestadbakken

Tlf: 53 49 67 55 / 975 52 085

E-post: erik.kallestadbakken@stord.kommune.no

Formann vatn og avlaup

Gunhild Enes

Tlf: 53 49 67 57 / 975 52 079

E-post:gunhild.enes@stord.kommune.no

Leidningsnett og kart

Ronny Augustson

Tlf: 974 81 339

E-post: Ronny.augustson@stord.kommune.no

Fagleiar VA-drift

Anders Junge

Tlf: 975 52 088

E-post: anders.junge@stord.kommune.no

Fagarbeidar Vassverket

Sigbjørn Horneland

Tlf: 907 03 717

E-post:sigbjorn.horneland@stord.kommune.no

Fagarbeidar pumpestasjonar og reinseanlegg