rennande vatn

 

  Namn Tittel
  Ronny Augustson
Tlf: 97 48 13 39
E-post: ronny.augustson@stord.kommune.no

Driftsleiar VA

 

Øivind Lothe
Tlf: 97 55 20 70
E-post: olo@stord.kommune.no

Avd.leiar VA
 

Erik Kallestadbakken
Tlf: 53 49 67 55/ 97 55 20 85

E-post: erik.kallestadbakken@stord.kommune.no

Formann vatn og avlaup
 

Gunhild Enes
Tlf: 53 49 67 57 / 975 52 079
E-post:gunhild.enes@stord.kommune.no

Leidningsnett og kart
  Anders Junge 
Tlf: 97 55 20 88
E-post:anders.junge@stord.kommune.no
Kontrollør
  Svein Erik Vinje
Tlf: 97 55 22 04
E-post: svein.erik.vinje@stord.kommune.no
Gebyr/faktura
Eigedomsavgifter
  Liv dahl Clausen
Tlf: 53 49 68 04
E-post:ldc@stord.kommune.no
Gebyr/faktura
Eigedomsavgifter
  Kathrin Løbø
Tlf: 53 49 68 05/ 97 55 20 22
E-post: klo@stord.kommune.no
Forvaltning og kontroll VA
  Ina E. Kallestad
Tlf: 53 49 68 01/ 97 55 20 72
E-post: iek@stord.kommune.no
Førstesekretær