SØK PLASS HER

Stord kulturskule er ein frivillig skule som har ei rekke tilbod om undervisning innan musikk, dans, teater, parkour, musikkterapi og visuelle kunstfag. Det meste av undervisninga er lagt til ettermiddagstid og er i Stord kulturhus eller i Osen 6. Kulturskuletilbodet rettar seg i hovudsak mot born og unge i alderen 0 – 20 år, men skulen har ingen aldersgrense, og er difor open for alle.

For meir informasjon om dei ulika faga, sjå i menyen til høgre eller skroll deg nedover sida om du er på mobiltelefon.