Grønt nivå frå mandag 31.05.21

KORONATILTAK v/ STORD UNGDOMSSKULE - GRØNT NIVÅ

Alle har undervisning frå kl.08.30 - 14.00 (14.30 onsdag)
Elevane skal vera klare i klasserommet til undervisningsstart!

Tiltak som gjeld elevane ved skulen: 

Når du kjem
Yttertøy og utesko i garderobeskap
Mobiltelefon i garderobeskap, hugs lås
Vask hendene


Handvask/handsprit
Når du kjem til skulen
Etter friminutt
Før mat
Når du byter klasserom

Friminutt
Ute, i basen din eller i Parken
Kantina er open (opnar i løpet av veke 22)
Hald minimum 1 meter avstand, ikkje klemming og handhelsing
PC skal vera i sekken
Bordtennis (måndag: 8., tysdag: 9., onsdag: 10., torsdag/fredag: alle)
Diverse spel

Sjukdom
Ikkje møt på skulen om du er sjuk
Blir du dårleg på skulen, gje straks beskjed til ein vaksen

 

Informasjonshefte

 

Infohefte  Stord u.skule 2019-20.pdf 

Informasjonsheftet til føresette og elevar inneheld ei samling av alle opplysningar, skriv og reglar som gjeld skulen vår.

Les heftet i pdf her.

Om oss

Stord ungdomsskule, eller "Kongen på haugane" som namnet på skulebygget er, "troner" markant på Vikahaugen ovanfor Leirvik sentrum.

Skulen har eit flott nærområde, der Vikastemmo ("Andadammen") utgjer eit flott parkområde og  Landåsen gjer tilgang til mange turstiar og naturbiotopar. I nærområdet er det også svært gode tilhøve for å driva fysisk aktivitet. Her er fleire hallar, kunstgrasbane, skeisebane, sandvolleyballbane, berre for å nemna nokre av fasilitetane.

Skuleåret 2019/20 har me ca. 320 elevar og ca. 40 tilsette. Elevane er organiserte i 14 grupper, 4 paralle klassar på 8., 9. og 10. steget, samt 2 grupper med samansetjing av elevar frå ulike steg. Dei tilsette er organiserte i 3 arbeidslag, eitt for kvart trinn.

"Kongen på haugane" vart offisielt opna tysdag 13. februar 2018. Utvendig er skulen eit praktbygg med spanande arkitektur som viser fantastisk godt att i landskapet - innvendig ein innbydande, topp moderne skule som legg til rette for moderne læringsprinsipp og høg trivselsfaktor for elevar og tilsette.

Sjå filmsnutt her:

 

Tilsette

Administrasjonen
Namn Tittel

Rune Valvatne Ask

E-post: rune.valvatne.ask@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 42

Rektor

Rune Nilsen

E-post: rune.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 44 

Ass. Rektor                  

Inger Saue

E-post: inger.saue@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontoransvarleg


 

Skulehelseteneste

Bente Sirnes

E-post: bente.sirnes@stord.kommune.no

Telefon: 902 50 107

Helsesjukepleiar          
Lærarar og assistentar
Namn Tittel

Ander Anderson 

E-post: Anders.Andersson@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10d

 

Anita Almås

E-post: anita.almas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Hans Petter Ulvebne Almås

E-post: hans.petter.almas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9a

Gro Røhne Andersen         

E-post: gro.rohne.andersen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10b

Brit Utbjoe Andersland 

E-post: brit.utbjoe.andersland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar 

Franny Maria Bøthner 

E-post: franny.bøthner@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9b og IT-ansvarleg

Susan Abdallah         

E-post: susan.abdallah@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Kristin Ankervold Bergo 

E-post: kristin.ankervold.bergo@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar (permisjon)

Vidar Birkeland 

E-post:Vidar.Birkeland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8b

Rune Eide

e-post: rune.eide@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Rådgjevar, sosiallærar og faglærar

Hanne Flatøy

e-post: hanne.flatøy@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8d

Ragnhild Valvatne Gavshon

e-post: ragnhil.valvatne.gavshon@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Elisabeth Gjeraker

e-post: elisabeth.gjeraker@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8c

Lise Haukaas 

e-post: lise.haukaas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Håvard Hegland 

e-post: havard.hegland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8c

Jorunn Marie Laukhamar Klippen 

e-post: jorunn.klippen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 8b

Edmund Lande

e-post: edmund.lande@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10b

 

Åsmund Natås

e-post: asmund.natas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9c

Wenche McDonnell

e-post: wenche.mcdonnell@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 9d

Eldrid Aadland Nesbø

e-post: eldrid.nesbo@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Mathias Meløy Nilsen

e-post: mathias.meloy.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8a

Bjørg Marit Notland 

e-post: bjorg.marit.notland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10a

Marit Nøkling 

e-post: marit.nokling@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 8d

Christina Onarheim

e-post:christina.onarheim@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Øydis Ottesen

e-post: øydis.ottesen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar (permisjon) 

Ellen Salomonsen

e-post: ellen.salomonsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10d

Petter Hovland Skimmeland

e-post:pette.skimmeland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10c

Tone M Skåtevik

e-post: tone.skaatevik@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9b og trinnleiar 9.trinn

Martine Engelsen Spratt

e-post: martine.spratt@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9a

Anne Josefine Stautland

e-post: anne.josefine.stautland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 9c

Ingvild Stautland

e-post: ingvild.stautland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 8a og trinnleiar 8.trinn

Ellen Tanggaard 

e-post: ellen.tanggaard@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 10c og trinnleiar 10.trinn

Anita Ulgenes

e-post: anita.ulgenes@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Vernepleiar

Jan Inge Vedøy

e-post: jan.inge.vedoy@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Richard Wathne

e-post: richard.wathne@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9c

Trude Aamot

e-post: trude.aamot@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10a

Brita Havnerås

e-post: brita.havnerås@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Vernepleiar

Jørgen Nysæter

e-post: jorgen.nysaether@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Anne Gunn Stuve

e-post: anne.gunn.stuve@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Heidi Vatland

e-post: heidi.vatland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent