Opning av skulen for 8. og 9. trinn - Informasjon

Informasjon til elevar og føresette på 8. og 9. trinn

Alle tilsette ved Stord ungdomsskule vil med dette ønske elevar på 8. og 9. trinn velkomen tilbake på skulen torsdag 14. mai og fredag 15. mai. 8. trinn byrjar på torsdag, 9. trinn på fredag. Eg sender med eige vedlegg med plan for kva dagar dei ulike trinna skal møta på skulen.

Dei ulike trinna vil bli delt inn i ulike kohortar (grupper), og kvar kohort vil få tildelt eit klasserom som dei skal ha framover. Elevane vil byrja og slutta til ulike tidspunkt, og kontaktlærar sender ut informasjon om når elevane skal byrja og slutta.

Når elevane kjem på skulen, vil dei bli møtt av ein vaksen som passar på at hender blir reingjort før dei blir vist kva klasserom dei skal vera i. På måndag vil helsesjukepleiar gå rundt i alle kohortane og informere om smittevern. Det er og kjøpt inn rikeleg med smittevernutstyr. Skulen følgjer retningslinjene som er sett opp i rettleiaren både for reinhald og anna smittevern. Det er viktig at elevar med symptom på sjukdom ikkje møter på skulen.

Me oppmodar alle til å gå eller sykla til / frå skulen. Offentleg transport kan vera ein risiko for smittespreiing.

Velkomen til ein litt annleis skulekvardag.

Mvh

Rune Valvatne Ask, rektor.

Oversyn skuledagar 8. og 9. trinn.pdf

Opning av skulen for 10. trinn - Informasjon

Informasjon til elevar og føresette på 10. trinn

Alle tilsette ved Stord ungdomsskule vil med dette ønske elevar på 10. trinn velkomen tilbake på skulen måndag 11. mai.

Det er fire klassar på 10. trinn, og kvar klasse vil frå måndag av bli delt i to, slik at det blir totalt åtte kohortar (grupper). Kvar kohort vil få tildelt eit klasserom som dei skal ha framover. Elevane vil byrja og slutta på ulike tidspunkt, og kontaktlærar sender ut informasjon om når eleven skal byrja og slutta.

Når elevane kjem på skulen, vil dei bli møtt av ein vaksen som passar på at hender blir reingjort før dei blir vist kva klasserom dei skal vera i. På måndag vil helsesjukepleiar gå rundt i alle kohortane og informere om smittevern. Det er og kjøpt inn rikeleg med smittevernutstyr. Skulen følgjer retningslinjene som er sett opp i rettleiaren både for reinhald og anna smittevern.

Det er viktig at elevar med symptom på sjukdom ikkje møter på skulen.

Me oppmodar alle til å gå eller sykla til / frå skulen. Offentleg transport kan vera ein risiko for smittespreiing.

Velkomen til ein litt annleis skulekvardag.

Mvh 

Rune Valvatne Ask, rektor

.

Informasjonshefte

 

Infohefte  Stord u.skule 2019-20.pdf 

Informasjonsheftet til føresette og elevar inneheld ei samling av alle opplysningar, skriv og reglar som gjeld skulen vår.

Les heftet i pdf her.

Om oss

Stord ungdomsskule, eller "Kongen på haugane" som namnet på skulebygget er, "troner" markant på Vikahaugen ovanfor Leirvik sentrum.

Skulen har eit flott nærområde, der Vikastemmo ("Andadammen") utgjer eit flott parkområde og  Landåsen gjer tilgang til mange turstiar og naturbiotopar. I nærområdet er det også svært gode tilhøve for å driva fysisk aktivitet. Her er fleire hallar, kunstgrasbane, skeisebane, sandvolleyballbane, berre for å nemna nokre av fasilitetane.

Skuleåret 2019/20 har me ca. 320 elevar og ca. 40 tilsette. Elevane er organiserte i 14 grupper, 4 paralle klassar på 8., 9. og 10. steget, samt 2 grupper med samansetjing av elevar frå ulike steg. Dei tilsette er organiserte i 3 arbeidslag, eitt for kvart trinn.

"Kongen på haugane" vart offisielt opna tysdag 13. februar 2018. Utvendig er skulen eit praktbygg med spanande arkitektur som viser fantastisk godt att i landskapet - innvendig ein innbydande, topp moderne skule som legg til rette for moderne læringsprinsipp og høg trivselsfaktor for elevar og tilsette.

Sjå filmsnutt her:

 

Tilsette

Administrasjonen
Namn Tittel

Rune Valvatne Ask

E-post: rune.valvatne.ask@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 42

Rektor

Rune Nilsen

E-post: rune.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 44 

Ass. Rektor                  

Inger Saue

E-post: inger.saue@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontoransvarleg


 

Skulehelseteneste

Bente Sirnes

E-post: bente.sirnes@stord.kommune.no

Telefon: 902 50 107

Helsesøster           
Lærarar og assistentar
Namn Tittel

Arve Nyhammer

E-post: arve.nyhammer@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 46

Rådgjevar og sosiallærar

Anita Almås

E-post: anita.almas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Hans Petter Ulvebne Almås

E-post: hans.petter.almas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Gro Røhne Andersen         

E-post: gro.rohne.andersen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Brit Utbjoe Andersland 

E-post: brit.utbjoe.andersland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Atle Barsnes

E-post: atle.barsnes@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar og IT-ansvarleg

Susan Abdallah         

E-post: susan.abdallah@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Truls Inge Dahl

E-post: truls.inge.dahl@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Rune Eide

E-post: rune.eide@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Inge Engelsen

E-post: Inge.engelsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Hanne Flatøy

E-post: hanne.flatøy@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Ragnhild Valvatne Gavshon

E-post: ragnhil.valvatne.gavshon@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Elisabeth Gjeraker

E-post: elisabeth.gjeraker@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Lise Haukaas 

E-post: lise.haukaas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Håvard Hegland 

E-post: havard.hegland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Jorunn Marie Laukhamar Klippen 

E-post: jorunn.marie.laukhamar@stord.kommune.no 

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Edmund Lande

E-post: edmund.lande@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

(Permisjon 2019/2020)

Linda Andresen Landmark

E-post: linda.landmark@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Wenche McDonnell

E-post: wenche.mcdonnell@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Eldrid Aadland Nesbø

E-post: eldrid.nesbo@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Mathias Meløy Nilsen

E-post: mathias.meloy.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Bjørg Marit Notland 

E-post: bjorg.marit.notland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Marit Nøkling 

E-post: marit.nokling@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Øydis Ottesen

Epost arb.: øydis.ottesen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Ellen Salomonsen

Epost arb.: ellen.salomonsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Tone M Skåtevik

E-post: tone.skaatevik@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Remi Andre Sortland

E-post: remi.andre.sortland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Anne Josefine Stautland

E-post: anne.josefine.stautland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Ingvild Stautland

E-post: ingvild.stautland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Ellen Tanggaard 

E-post: ellen.tanggaard@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Jens Thoresen                     

E-post: jens.thoresen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

 

 

Anita Ulgenes

E-post: anita.ulgenes@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Vernepleiar

Jan Inge Vedøy

E-post: jan.inge.vedoy@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Richard Wathne

E-post: richard.wathne@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Trude Aamot

E-post: trude.aamot@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Torhild Totland Ervik

E-post: torhild.totland.ervik@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Brita Havnerås

E-post: brita.havnerås@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Hilde Framnes Neset

E-post: hilde.framnes.neset@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Anne Brandvik Nilsen

E-post: anne.brandvik.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Jørgen Nysæter

E-post: jorgen.nysaether@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Anne Gunn Stuve

E-post: anne.gunn.stuve@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Kristine Vad

E-post: kristine.vad@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Heidi Vatland

E-post: heidi.vatland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent