Om oss

Stord ungdomsskule, eller "Kongen på haugane" som namnet på skulebygget er, "troner" markant på Vikahaugen ovanfor Leirvik sentrum.

Skulen har eit flott nærområde, der Vikastemmo ("Andadammen") utgjer eit flott parkområde og  Landåsen gjer tilgang til mange turstiar og naturbiotopar. I nærområdet er det også svært gode tilhøve for å driva fysisk aktivitet. Her er fleire hallar, kunstgrasbane, skeisebane, sandvolleyballbane, berre for å nemna nokre av fasilitetane.

Skuleåret 2019/20 har me ca. 320 elevar og ca. 40 tilsette. Elevane er organiserte i 14 grupper, 4 paralle klassar på 8., 9. og 10. steget, samt 2 grupper med samansetjing av elevar frå ulike steg. Dei tilsette er organiserte i 3 arbeidslag, eitt for kvart trinn.

"Kongen på haugane" vart offisielt opna tysdag 13. februar 2018. Utvendig er skulen eit praktbygg med spanande arkitektur som viser fantastisk godt att i landskapet - innvendig ein innbydande, topp moderne skule som legg til rette for moderne læringsprinsipp og høg trivselsfaktor for elevar og tilsette.

Sjå filmsnutt her:

 

Visma Flyt skole

I Stord kommune meiner me det er viktig med godt samarbeid mellom heim og skule. I haust vil «Visma Flyt Skole» vere plattforma ein vil nytte i dette samarbeidet, og erstatte Transponder og Skooler. 

 
Visma Flyt skole har ein app og ein føresettportal som vil gjera det enklare for deg som føresett å følge med på kva som skjer i skulekvardagen til barnet ditt. 
 

Informasjonshefte

Informasjonsheftet til føresette og elevar inneheld ei samling av alle opplysningar, skriv og reglar som gjeld skulen vår.

Info hefte 2223.pdf

 

 

Informasjon - Jodtablettar (Jodix)

 

Jodtablettar er eit beskyttande tiltak ved atomhendingar med utslepp av radioaktivt jod. Stord kommune har eit lager av jodtablettar til å dekka barn og unge under 18 år, gravide og ammande.

Jodtablettar skal berre takast etter råd frå sentrale myndigheiter, ikkje som eit førebyggjande tiltak. Ved atomhending kan det bli aktuelt å dela ut disse tablettane. Jod tablettane vil bli delt ut til barn og unge under 18 år, gravide og ammande innan 12 timar etter at myndigheitene har gitt råd om dette .

 

Stord kommune har fylgjande organisering av utleveringa:

 

Gravide og ammande – får utdelt ved helsestasjon Stord helsepark

Barnehagebarn- og elevar i grunnskulen og elevar i vidaregåande skulen – får utdelt ved sine respektive barnehagar og skular

Ungdommar under 18 som ikkje er i skuletilbod får utdelt ved helsestasjon Stord helsepark

 

Ved svært alvorlege ulukker kan òg andre vaksne under 40 år få råd om å ta jodtablettar.

Meir informasjon om dette finn de på Statsforvaltaren si side.

Informasjon om jodtablettar og krigen i Ukraina | Statsforvaltaren i Vestland (statsforvalteren.no)

Tilsette

Administrasjonen

Namn Tittel

Rune Valvatne Ask

E-post: rune.valvatne.ask@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 42

Rektor

Rune Nilsen

E-post: rune.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 44 

Ass. Rektor                  

Inger Saue

E-post: inger.saue@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontoransvarleg

 

Skulehelseteneste

Bente Sirnes

E-post: bente.sirnes@stord.kommune.no

Telefon: 902 50 107

Helsesjukepleiar


 

          

 

 

 

Lærarar og assistentar

Namn Tittel

Ander Anderson 

E-post: Anders.Andersson@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10d og IKT

 

Anita Almås

E-post: anita.almas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Hans Petter Ulvebne Almås

E-post: hans.petter.almas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Gro Røhne Andersen         

E-post: gro.rohne.andersen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8b

Brit Utbjoe Andersland 

E-post: brit.utbjoe.andersland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar 

Franny Maria Bøthner 

E-post: franny.bøthner@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10b 

Susan Abdallah         

E-post: susan.abdallah@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Kristin Ankervold Bergo 

E-post: kristin.ankervold.bergo@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8a

Vidar Birkeland 

E-post:Vidar.Birkeland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9b

Rune Eide

e-post: rune.eide@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Rådgjevar, sosiallærar og faglærar

Hanne Flatøy

e-post: hanne.flatøy@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9d

Ragnhild Valvatne Gavshon

e-post: ragnhild.valvatne.gavshon@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Elisabeth Gjeraker

e-post: elisabeth.gjeraker@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9c

Lise Haukaas 

e-post: lise.haukaas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Håvard Hegland 

e-post: havard.hegland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9c

Jorunn Marie Laukhamar Klippen 

e-post: jorunn.klippen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 9b

Edmund Lande

e-post: edmund.lande@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8e

 

Åsmund Natås

e-post: asmund.natas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10c

Wenche McDonnell

e-post: wenche.mcdonnell@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 10d

Eldrid Aadland Nesbø

e-post: eldrid.nesbo@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10a

Mathias Meløy Nilsen

e-post: mathias.meloy.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9a

Bjørg Marit Notland 

e-post: bjorg.marit.notland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8d

Marit Nøkling 

e-post: marit.nokling@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 9d

Christina Onarheim

e-post:christina.onarheim@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Øydis Ottesen

e-post: øydis.ottesen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8c

Ellen Salomonsen

e-post: ellen.salomonsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8d

Petter Hovland Skimmeland

e-post:pette.skimmeland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8c

Tone M Skåtevik

e-post: tone.skaatevik@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10b og trinnleiar 10.trinn

Martine Engelsen Spratt

e-post: martine.spratt@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10a

Anne Josefine Stautland

e-post: anne.josefine.stautland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 10c

Ingvild Stautland

e-post: ingvild.stautland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 9a og trinnleiar 9.trinn

Ellen Tanggaard 

e-post: ellen.tanggaard@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 8e og trinnleiar 8.trinn

Anita Ulgenes

e-post: anita.ulgenes@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Vernepleiar

Jan Inge Vedøy

e-post: jan.inge.vedoy@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Henny Myhre
 
e-post: henny.myhre@stord.kommune.no
 
Telefon: 53 40 44 40
Lærar 

Trude Aamot

e-post: trude.aamot@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8a

Brita Havnerås

e-post: brita.havnerås@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Vernepleiar
Christopher Steensohn
 
e-post: christopher.steensohn@stord.kommune.no
 
Telefon: 53 40 44 40 
Kontaktlærar 8b

Stian K Martinsen

 
 
Telefon: 53404440
Vernepleiar 

Sofie Engevik Olsen

e-post: 

Telefon: 53 40 44 40 

Assistent 

Bjørg Almås

e-post: 

Telefon: 53 40 44 40

Assistent 
Anna Aasheim
 
e-post: anna.therese.aasheim@stord.kommune.no
 
Telefon 53 40 44 40
Lærar
Kjersti Lunde
 
e-post: kjersti.lunde@stord.kommune.no
 
Telefon 53 40 44 40
Lærar