Informasjon - Jodtablettar (Jodix)

 

Jodtablettar er eit beskyttande tiltak ved atomhendingar med utslepp av radioaktivt jod. Stord kommune har eit lager av jodtablettar til å dekka barn og unge under 18 år, gravide og ammande.

Jodtablettar skal berre takast etter råd frå sentrale myndigheiter, ikkje som eit førebyggjande tiltak. Ved atomhending kan det bli aktuelt å dela ut disse tablettane. Jod tablettane vil bli delt ut til barn og unge under 18 år, gravide og ammande innan 12 timar etter at myndigheitene har gitt råd om dette .

 

Stord kommune har fylgjande organisering av utleveringa:

 

Gravide og ammande – får utdelt ved helsestasjon Stord helsepark

Barnehagebarn- og elevar i grunnskulen og elevar i vidaregåande skulen – får utdelt ved sine respektive barnehagar og skular

Ungdommar under 18 som ikkje er i skuletilbod får utdelt ved helsestasjon Stord helsepark

 

Ved svært alvorlege ulukker kan òg andre vaksne under 40 år få råd om å ta jodtablettar.

Meir informasjon om dette finn de på Statsforvaltaren si side.

Informasjon om jodtablettar og krigen i Ukraina | Statsforvaltaren i Vestland (statsforvalteren.no)

Informasjonshefte

Informasjonsheftet til føresette og elevar inneheld ei samling av alle opplysningar, skriv og reglar som gjeld skulen vår.

Info-hefte SUS 2021-22 pdf light.pdf

Om oss

Stord ungdomsskule, eller "Kongen på haugane" som namnet på skulebygget er, "troner" markant på Vikahaugen ovanfor Leirvik sentrum.

Skulen har eit flott nærområde, der Vikastemmo ("Andadammen") utgjer eit flott parkområde og  Landåsen gjer tilgang til mange turstiar og naturbiotopar. I nærområdet er det også svært gode tilhøve for å driva fysisk aktivitet. Her er fleire hallar, kunstgrasbane, skeisebane, sandvolleyballbane, berre for å nemna nokre av fasilitetane.

Skuleåret 2019/20 har me ca. 320 elevar og ca. 40 tilsette. Elevane er organiserte i 14 grupper, 4 paralle klassar på 8., 9. og 10. steget, samt 2 grupper med samansetjing av elevar frå ulike steg. Dei tilsette er organiserte i 3 arbeidslag, eitt for kvart trinn.

"Kongen på haugane" vart offisielt opna tysdag 13. februar 2018. Utvendig er skulen eit praktbygg med spanande arkitektur som viser fantastisk godt att i landskapet - innvendig ein innbydande, topp moderne skule som legg til rette for moderne læringsprinsipp og høg trivselsfaktor for elevar og tilsette.

Sjå filmsnutt her:

 

Tilsette

Administrasjonen
Namn Tittel

Rune Valvatne Ask

E-post: rune.valvatne.ask@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 42

Rektor

Rune Nilsen

E-post: rune.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 44 

Ass. Rektor                  

Inger Saue

E-post: inger.saue@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontoransvarleg


 

Skulehelseteneste

Bente Sirnes

E-post: bente.sirnes@stord.kommune.no

Telefon: 902 50 107

Helsesjukepleiar          
Lærarar og assistentar
Namn Tittel

Ander Anderson 

E-post: Anders.Andersson@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10d

 

Anita Almås

E-post: anita.almas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Hans Petter Ulvebne Almås

E-post: hans.petter.almas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9a

Gro Røhne Andersen         

E-post: gro.rohne.andersen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10b

Brit Utbjoe Andersland 

E-post: brit.utbjoe.andersland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar 

Franny Maria Bøthner 

E-post: franny.bøthner@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9b og IT-ansvarleg

Susan Abdallah         

E-post: susan.abdallah@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Kristin Ankervold Bergo 

E-post: kristin.ankervold.bergo@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar (permisjon)

Vidar Birkeland 

E-post:Vidar.Birkeland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8b

Rune Eide

e-post: rune.eide@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Rådgjevar, sosiallærar og faglærar

Hanne Flatøy

e-post: hanne.flatøy@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8d

Ragnhild Valvatne Gavshon

e-post: ragnhil.valvatne.gavshon@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Elisabeth Gjeraker

e-post: elisabeth.gjeraker@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8c

Lise Haukaas 

e-post: lise.haukaas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Håvard Hegland 

e-post: havard.hegland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8c

Jorunn Marie Laukhamar Klippen 

e-post: jorunn.klippen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 8b

Edmund Lande

e-post: edmund.lande@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10b

 

Åsmund Natås

e-post: asmund.natas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9c

Wenche McDonnell

e-post: wenche.mcdonnell@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 9d

Eldrid Aadland Nesbø

e-post: eldrid.nesbo@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Mathias Meløy Nilsen

e-post: mathias.meloy.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 8a

Bjørg Marit Notland 

e-post: bjorg.marit.notland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10a

Marit Nøkling 

e-post: marit.nokling@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 8d

Christina Onarheim

e-post:christina.onarheim@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Øydis Ottesen

e-post: øydis.ottesen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar (permisjon) 

Ellen Salomonsen

e-post: ellen.salomonsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10d

Petter Hovland Skimmeland

e-post:pette.skimmeland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10c

Tone M Skåtevik

e-post: tone.skaatevik@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9b og trinnleiar 9.trinn

Martine Engelsen Spratt

e-post: martine.spratt@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9a

Anne Josefine Stautland

e-post: anne.josefine.stautland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 9c

Ingvild Stautland

e-post: ingvild.stautland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 8a og trinnleiar 8.trinn

Ellen Tanggaard 

e-post: ellen.tanggaard@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Kontaktlærar 10c og trinnleiar 10.trinn

Anita Ulgenes

e-post: anita.ulgenes@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Vernepleiar

Jan Inge Vedøy

e-post: jan.inge.vedoy@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Richard Wathne

e-post: richard.wathne@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 9c

Trude Aamot

e-post: trude.aamot@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontaktlærar 10a

Brita Havnerås

e-post: brita.havnerås@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Vernepleiar

Jørgen Nysæter

e-post: jorgen.nysaether@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Anne Gunn Stuve

e-post: anne.gunn.stuve@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Heidi Vatland

e-post: heidi.vatland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent