Informasjonshefte

Infohefte Stord ungdomsskule - framsida

Informasjonsheftet til føresette og elevar inneheld ei samling av alle opplysningar, skriv og reglar som gjeld skulen vår.

  Les heftet i pdf her.

Om oss

Stord ungdomsskule, eller "Kongen på haugane" som namnet på skulebygget er, "troner" markant på Vikahaugen ovanfor Leirvik sentrum.

Skulen har eit flott nærområde, der Vikastemmo ("Andadammen") utgjer eit flott parkområde og  Landåsen gjer tilgang til mange turstiar og naturbiotopar. I nærområdet er det også svært gode tilhøve for å driva fysisk aktivitet. Her er fleire hallar, kunstgrasbane, skeisebane, sandvolleyballbane, berre for å nemna nokre av fasilitetane.

Skuleåret 2018/19 har me ca. 320 elevar og ca. 40 tilsette. Elevane er organiserte i 14 grupper, 4 paralle klassar på 8., 9. og 10. steget, samt 2 grupper med samansetjing av elevar frå ulike steg. Dei tilsette er organiserte i 3 arbeidslag, eitt for kvart trinn.

"Kongen på haugane" vart offisielt opna tysdag 13. februar 2018. Utvendig er skulen eit praktbygg med spanande arkitektur som viser fantastisk godt att i landskapet - innvendig ein innbydande, topp moderne skule som legg til rette for moderne læringsprinsipp og høg trivselsfaktor for elevar og tilsette.

Sjå filmsnutt her:

 

Tilsette

Administrasjonen
Namn Tittel

Rune Valvatne Ask

E-post: rune.valvatne.ask@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 42

Rektor

Rune Nilsen

E-post: rune.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 44 

Ass. Rektor                  

Inger Saue

E-post: inger.saue@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Kontoransvarleg


 

Skulehelseteneste

Bente Sirnes

E-post: bente.sirnes@stord.kommune.no

Telefon: 902 50 107

Helsesøster           
Lærarar og assistentar
Namn Tittel

Arve Nyhammer

E-post: arve.nyhammer@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 46

Rådgjevar og sosiallærar

Anita Almås

E-post: anita.almas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Hans Petter Ulvebne Almås

E-post: hans.petter.almas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Gro Røhne Andersen         

E-post: gro.rohne.andersen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Brit Utbjoe Andersland 

E-post: brit.utbjoe.andersland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Atle Barsnes

E-post: atle.barsnes@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar og IT-ansvarleg

Susan Abdallah         

E-post: susan.abdallah@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Truls Inge Dahl

E-post: truls.inge.dahl@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Rune Eide

E-post: rune.eide@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Inge Engelsen

E-post: Inge.engelsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Hanne Flatøy

E-post: hanne.flatøy@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Ragnhild Valvatne Gavshon

E-post: ragnhil.valvatne.gavshon@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Elisabeth Gjeraker

E-post: elisabeth.gjeraker@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Lise Haukaas 

E-post: lise.haukaas@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Håvard Hegland 

E-post: havard.hegland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Jorunn Marie Laukhamar Klippen 

E-post: jorunn.marie.laukhamar@stord.kommune.no 

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Edmund Lande

E-post: edmund.lande@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

(Permisjon 2019/2020)

Linda Andresen Landmark

E-post: linda.landmark@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Wenche McDonnell

E-post: wenche.mcdonnell@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Eldrid Aadland Nesbø

E-post: eldrid.nesbo@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Mathias Meløy Nilsen

E-post: mathias.meloy.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Bjørg Marit Notland 

E-post: bjorg.marit.notland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Marit Nøkling 

E-post: marit.nokling@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Øydis Ottesen

Epost arb.: øydis.ottesen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Ellen Salomonsen

Epost arb.: ellen.salomonsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Tone M Skåtevik

E-post: tone.skaatevik@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Remi Andre Sortland

E-post: remi.andre.sortland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Anne Josefine Stautland

E-post: anne.josefine.stautland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Ingvild Stautland

E-post: ingvild.stautland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Ellen Tanggaard 

E-post: ellen.tanggaard@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40 

Lærar

Jens Thoresen                     

E-post: jens.thoresen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Margit Olava Tveito   

E-post: margit.tveito.johansen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Anita Ulgenes

E-post: anita.ulgenes@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Vernepleiar

Jan Inge Vedøy

E-post: jan.inge.vedoy@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Richard Wathne

E-post: richard.wathne@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Trude Aamot

E-post: trude.aamot@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Lærar

Torhild Totland Ervik

E-post: torhild.totland.ervik@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Brita Havnerås

E-post: brita.havnerås@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Hilde Framnes Neset

E-post: hilde.framnes.neset@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Anne Brandvik Nilsen

E-post: anne.brandvik.nilsen@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Jørgen Nysæter

E-post: jorgen.nysaether@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Anne Gunn Stuve

E-post: anne.gunn.stuve@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Kristine Vad

E-post: kristine.vad@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Heidi Vatland

E-post: heidi.vatland@stord.kommune.no

Telefon: 53 40 44 40

Assistent

Elevundersøkinga hausten 2019

Alle elevane på Stord ungdomsskule skal gjennomføra Elevundersøkinga i løpet av hausten 2019. Føremålet med Elevundersøkinga er at elevar skal få seie si meining om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir ikkje sletta, men lagra forskriftsmessig, og blir nytta av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysera og utvikla elevane sitt læringsmiljø.

Informasjon til føresette.

Informasjon til elevane.

Logg inn til undersøkinga.

NB! Meir informasjon om undersøkinga, også på andre språk, finn du på desse sidene hos UDIR.