Det er eit ynskje om å få inn uregistrerte og registrerte våpen som arvevåpen og/eller våpen frå dødsbu i denne perioden. Våpena kan leverast inn på politistasjonen på Stord. 

Regjeringen innfører våpenamnesti fra 1. januar 2023 til 1. juni 2023 - regjeringen.no