Strandryddeveka blir arrangert frå 9. til 18. september 2022. Vilkåret for å vera med er at de: 

SIM har ikkje midlar til tranpsportstønad/sekkestønad frå Miljødirektoratet i år, men alle som ynskjer å rydde strender kan få sekkar og levera sekkane kostnadsfritt hjå SIM.

Hold Norge Rent har laga rettleiar med mange gode tips til korleis ein kan rydda