Etter at fristen gjekk ut 9. oktober var det 84 stk som har deltatt på spørjeundersøkjinga om opningstid i vallokala på valdagen. Av desse var det 62 stk som svarte at dei ønskja opningtid 09.00 - 21.00. Resterande 22 stk svarte 09.00 - 20.00. 

Me takkar alle som har vert med på undersøkjinga. Resultatet går vidare til politisk handsaming.