Stord kommunale eigedom og Stord kommunalteknikk vert frå og med 1. mai 2022 slått saman til Eining for tekniske tenester. Vedtaket er gjort av rådmannen med heimel i gjeldande delegasjonsreglement, der rådmannen er gitt fullmakt til å fatta vedtak om effektiviserings- og produktivitestiltak og administrative organisasjonsendringar av ikkje-prinsipiell verde.

Du finn avdelingane til høgre eller nedst på sida om du er på mobil.
 

Tilsette

 

Namn

Tittel

Arne Bjelland

Tlf: 53 49 68 35 / 975 52 037

E-post: arne.bjelland@stord.kommune.no

Einingsleiar

Hetlesæter, Arnstein

Tlf: 53 49 67 58 / 975 52 062

E-post: ahe@stord.kommune.no

Avdelingsleiar

Vinje, Svein Erik

Tlf: 975 52 204

E-post:svein.erik.vinje@stord.kommune.no

Økonomileiar

Kallestad, Ina Elisabeth

Tlf: 53 49 68 01 / 975 52 072

E-post: iek@stord.kommune.no 

Førstesekretær

Clausen, Liv Dahl

Tlf: 53 49 68 04

E-post: ldc@stord.kommune.no

Gebyr/faktura eigedomsavgifter

Andersen, Elin Katrine Dahle

Tlf: 53 49 67 43

E-post: elin.andersen@stord.kommune.no

Leiar kvalitet

Løbø, Kathrin

Tlf: 53 49 68 05 / 975 52 022

E-post: kathrin.lobo@stord.kommune.no
Forvaltning og kontroll VA

Sylve Rusten

Tlf: 53 49 69 31 / 900 92 581

E-post: sylve.rusten@stord.kommune.no

Rådgjevar idrett og friluftsliv