Opningstid rådhuset: måndag til fredag 09.30 - 14.30

Adresse til rådhuset: Borggata 2, 5417 Stord, postadresse: Postboks 304, 5402 Stord.

Ring direkte til sakshandsamar: finn ein tilsett på einingane sine sider

Nettprat finn du på høgresida under funksjonen "Nettprat"

 

Meld inn feil

Vil du melda frå om feil innan vatn, avlaup, veg, gatelys eller andre problem

Dersom feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon.

 

Døgnåpne tenester / Vakttelefonar

Teneste Telefonnummer
Vatn og avlaup 975 52 222
Barnevern dag 975 52 163
Barnevern kveld 919 14 430
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Brann 110 / 975 52 059
Politi 112 / 53 40 28 00
Ambulanse 113
Legevakt 116 117 / 53 45 61 40
Heimebaserte tenester avd. nord 53 40 31 60
Heimebaserte tenester avd. sentrum 53 49 67 31
Heimebaserte tenester avd. vest 53 49 68 90
Krisesenter 53 41 12 12
Beredskapsgruppa  
Hamnekontor 53 49 67 66
Bygg 975 52 244
Kommunale vegar 975 52 084
Spesialisthelsetenesta - trykk her  
Veterinærvakt 53 40 00 03