Nettprat

Få svar med det same via nettprat. På høgresida på alle sider finn du funksjonen "Nettprat".  Her kan du skriva med tilsette i Kundetorget. Nettprat er tilgjengeleg i opningstida.

Ring oss

Sentralbord 53 49 66 00.

Me hjelper deg til å få tak i kommunen sine tenester og sakshandsamarar.

Leitar du etter ein tilsett?

Finn ein tilsett på einingane sine sider

Koronatelefonen for Stord

Telefon: 53 49 66 66.

Bestill koronatest sjølv eller ring koronatelefonen

Meld inn feil

Vil du melda frå om feil innan vatn, avlaup, veg, gatelys eller andre problem? 

Meld inn feil her. Hvis feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon.

Døgnåpne tjenester / Vakttelefonar

Teneste Telefonnummer
Vatn og avlaup 975 52 222
Barnevern dag 975 52 163
Barnevern kveld 919 14 430
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Brann 110 / 975 52 059
Politi 112 / 53 40 28 00
Ambulanse 113
Legevakt 116 117 / 53 45 61 40
Heimebaserte tenester avd. nord 53 40 31 60
Heimebaserte tenester avd. sentrum 53 49 67 31
Heimebaserte tenester avd. vest 53 49 68 90
Krisesenter 53 41 12 12
Beredskapsgruppa  
Hamnekontor 53 49 67 66
Bygg 975 52 244
Kommunale vegar 975 52 084
Spesialisthelsetenesta - trykk her  
Veterinærvakt 53 40 00 03

Besøk oss

Stord rådhus er for tida stengt. Kundetorget er flytta til kulturhuset og har opningstid måndag til fredag 09.30 - 14.30.