Opningstid rådhuset: måndag til fredag 09.30-14.30. 

Sentralbord: 53 49 66 00 kvardagar kl. 09.30–11.00 og 12.30–14.30

Ring direkte til sakshandsamar: finn ein tilsett på einingane sine sider

 

Adresse til rådhuset: Borggata 2, 5417 Stord, postadresse: Postboks 304, 5402 Stord.

 

Meld inn feil

Vil du melda frå om feil innan vatn, avlaup, veg, gatelys eller andre problem

Dersom feilen er kritisk, ta kontakt med aktuell vakttelefon som du finn i botnteksten.