Faktura på eigedomsskatt og eigedomsavgifter vert fordelt på fire terminar. Stord kommune tilbyr no faktura på 12 betalingsterminar.

Ved å betale med AvtaleGiro med e-faktura vil banken sørgje for at fakturaen blir betalt på forfall, og du vil få tilsendt eit varsel med fakturadetaljer i nettbanken. Dette gjer det enkelt å følgje med på kva du skal betale, og når det vil bli belasta kontoen din.

Kva gjer eg?

  1. Alle som ønskjer 12 betalingsterminar må oppretta ny avtale med banken sin om AvtaleGiro med e-faktura. Dette gjeld òg dei som har hatt AvtaleGiro på tidligare betalingar til Stord kommune. Om du allereie har e-faktura på dine betalingar til Stord kommune treng du ikkje å endra den avtalen, men du må opprette AvtaleGiro i tillegg.
     
  2. Du må òg senda melding til rekneskap@stord.kommune.no  Meldinga må innehalde namn, adresse og kundenummer/evt. gards- og bruksnummer.

Oppstartsdatoar for månadleg faktura er: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1, oktober. Det vil seie at om du får AvtaleGiro med e-faktura innan 1. juli kan du få månadleg faktura allereie frå neste månad.

Meir informasjon om elektroniske betalingsformer sjå www.efaktura.no og www.avtalegiro.no.