Namn og kontaktinformasjon Arbeidsoppgåver

Birgit Almås

Telefon: 53 49 66 31 / 975 52 000

E-post til Birgit Almås

Einingsleiar

Marianne Ankervold

Telefon: 53 45 64 84

E-post til bustadkontoret

Husbankkonsulent og koordinator for bustadkontoret

Handsamar søknader og spørsmål om husbanklån, bustadtilskot og startlån.

Ingrid Fitjar

Telefon: 53 45 64 80

E-post til tildelingskontoret

Handsamar søknader og spørsmål om helse- og omsorgstenester til barn og unge.

Liljan Helene M. Dahl
(fri tys)

Telefon: 53 45 64 82

E-post til tildelingskontoret

Handsamar søknader og spørsmål om omsorgstenester heime og institusjon.

Siri Mjånes Skram

Telefon: 53 45 64 83

E-post til tildelingskontoret

Handsamar søknader

Bente Røyrvik

Telefon: 53 49 67 47

E-post til bustadkontoret

Handsaming av bustønad 

Synnøve Hovland
(mån, tors og fred)

Telefon: 53 45 64 81

E-post til tildelingskontoret

Sakshandsaming utviklingshemma i bufellesskap.

Sten Arve Johnsen

Telefon: 53 49 66 60

E-post til bustadkontoret

Bustadkonsulent

Handsamar søknader og spørsmål om kommunal bustad.

Wigdis Laukhamar
(fri ons)

Telefon: 53 45 64 86

E-post til tildelingskontoret

Sakshandsamar vederlag for opphold i institusjon.

Ann Heidi Mathisen

Telefon: 53 49 69 20

E-post til tildelingskontoret

Sakshandsaming utviklingshemma i bufellesskap. Handsamar søknader og spørsmål om omsorgstenester heime og institusjon

Kine A. Jensen

Telefon: 53 49 66 04

E-post til tildelingskontoret

E-meldingsansvarleg (sjukehus-fastlege-kommune).

Kjetil Øyehaug

Telefon: 53 45 64 89

E-post til tildelingskontoret

Nestleiar

Handsamar søknader og spørsmål om omsorgstenester, i hovudsak til unge og vaksne med psykiske vanskar/sjukdom og- eller rusproblem.