Namn Tittel

Hege Etterlid

Telefon: 53 49 66 14

hege.etterlid@stord.kommune.no

Økonomisjef

 

Rekneskapsavdelinga
Namn  Tittel

Rita Holmedal

Telefon: 53 49 66 27 / 952 08 564

rita.holmedal@stord.kommune.no

 

Heidrun Nüsse

Telefon: 53 49 66 21

heidrun.nusse@stord.kommune.no

Sakshandsamar bank og hovudbok

Christina Huse Olsen

Telefon: 53 49 66 20

christina.huse.olsen@stord.kommune.no

Sakshandsamar/teamkoordinator team kunde (utgåande faktura)

Eli Mehammer

Telefon: 53 49 66 05

eli.mehammer@stord.kommune.no

Sakshandsamar team leverandør (inngåande/utgåande faktura)

Jorunn Løklingholm

Telefon: 53 49 66 72

jorunn.loklingholm@stord.kommune.no

Sakshandsamar/teamkoordinator team leverandør (inngåande faktura)

Mai Britt T. Johnsen (fri onsdag og fredag)

Telefon: 53 49 66 17

mai.britt.tufteland.johnsen@stord.kommune.no

Sakshandsamar team kunde (utgåande faktura)

 

Økonomiavdelinga
Namn Tittel / arbeidsoppgåve

Anke Hartert

Telefon: 53 49 66 13

anke.hartert@stord.kommune.no

Økonomi

Asbjørn Lunde

Telefon: 53 49 66 12

asbjorn.lunde@stord.kommune.no

Økonomi og eigedomsskatt

Eva Bottyanova (tirsdag, onsdag og torsdag)

Telefon: 53 49 69 04

eva.bottyanova@stord.kommune.no

Økonomi

Marta Nysæter

Telefon: 53 49 66 46 

marta.nysaeter@stord.kommune.no

 

Økonomi

 

Skatteoppkrevjaren
Namn Tittel / arbeidsoppgåve

Wigdis Sagvåg

Telefon: 53 49 66 15 / 941 42 440 

skatt@stord.kommune.no 

Skatteoppkrevjar

Inger Synnøve Alling

Telefon: 53 40 33 52

skatt@stord.kommune.no 

Rekneskapskontroll

Magdalena Maria Z. Byre (tysdag og onsdag)

Telefon: 53 49 66 16

skatt@stord.kommune.no 

Rekneskapskontroll

Lone Kristin Myrvold

Telefon: 53 49 66 25

lone.kristin.myrvold@stord.kommune.no

Sakshandsamar