Namn Tittel/ansvarsområde

Helena Schwartz

Tlf: 53 49 66 51

E-post: helena.schwartz@stord.kommune.no 

Avdelingsleiar

Alkoholforvaltning

Politisk møtesekretær

Gunn Tove Johansen

Tlf: 53 49 66 48

E-post: post@stord.kommune.no

Post

Arkiv

Haldis Lauksund

Tlf: 53 49 66 90 / 909 51 545

E-post: hla@stord.kommune.no

Nettredaktør

Politisk møtesekretær

Personvernombod

Brit Seldal Myklebust

Tlf: 53 49 66 00

E-post: fellestenester@stord.kommune.no

Kunde- og sakshandsamar

Elin Ravnskog (prosjekt)

Tlf: 53 49 66 48

E-post: post@stord.kommune.no

Arkivkonsulent

Knut Bartnes

Telefon: 966 23 880

E-post:  knut.bartnes@stord.kommune.no

Arkivleiar

Torill Elen Rønnekleiv

Tlf: 53 49 66 00

E-post: fellestenester@stord.kommune.no

Kunde- og sakshandsamar

Marit Annie Åkra

Tlf: 53 49 66 53

E-post: post@stord.kommune.no

Sakshandsamar

Politisk møtesekretær

Valgeneral