God sommar!

Velkomen til skulestart måndag 15. august

Tjødnalio skule

Endeleg kunne me samla heile skulen til kulturkveld. Klikk på bilete under for å lesa meir.

Kulturkveld på Tjødnalio skule. Klikk på bilete for å lesa meir.

Klikk på bilete under for å lesa meir om Tjødnalio Grand Prix

Tjødnalio Grand Prix - bilete av orkester.jpg

No er Tjødnalio skule med i Trivselsleiarprogrammet. Klikk på bilete for å lesa meir.
No er Tjødnalio skule med i Trivselsleiarprogrammet. Klikk på bilete for å lesa meir.

4.trinn har micro:bit som del av matematikkundervisninga
4. trinn har micro.bit som del av matematikkutdervisninga

 

Gratis SFO for familiar (hushald) med låg inntekt - prosjekt skuleåret 2021/2022

 


Nedanfor finn du nyttig informasjon om Tjødnalio skule i samband med koronasituasjonen:


Rettleiar for smittevern i barneskulen

Plakat - slik sørgjer me for trygge skular


Treng du nokon å snakka eller chatte med? På helsenorge.no finn du mange telefonnummer og lenkjer.
Nokre av dei har me samla nedanfor.


Du finn fleire saker under Nyhende lengre ned på sida.

Kontakt oss

 Administrasjonen

Namn

Telefon

E-post

Administrasjonen / kontor

53 40 97 30 skule.Tjodnalio@stord.kommune.no

Skulefritidsordning (SFO)

53 40 97 35

britt.iren.stokken@stord.kommune.no

Helsesjukepleiar, Mariann Meland

53 40 97 38/48 21 76 27 mariann.meland@stord.kommune.no 

Rektor, Kristine Vikanes

53 40 97 32 / 975 52 193

kristine.vikanes@stord.kommune.no 

Assisterande rektor, Kari Braathen

976 58 446 Kari.Petra.Braathen@stord.kommune.no

Lærarar /assistentar / fagarbeidarar

Namn

Telefon

Tittel

E-post

Ingunn Byrknes  

997 39 242 Lærar ingunn.byrknes@stord.kommune.no

Gerd Fonnes Buljo  

930 86 208 Lærar gerd.buljo@stord.kommune.no

Jørgen Belt 

408 43 872 Lærar  joergen.belt@stord.kommune.no

Tor Andre Eide 

971 43 881 Lærar tor.andre.eide@stord.kommune.no

  Regine Skulstad

995 16 914 Lærar Regine.Skulstad@stord.kommune.no

Karin Nybråt Dahl 

402 44 254 Lærar  karin.dahl@stord.kommune.no

Marthe Nygård

930 19 745 Lærar marthe.nygaard@stord.kommune.no

 Ivar Bjordal 

958 15 499 Lærar  ivar.bjordal@stord.kommune.no 

 Åse Kristin Vatle-Dahl 

 932 23 077 Lærar ase.kristin.vatle-dahl@stord.kommune.no

 Karin Aamodt Nævdal 

988 52 762  Lærar karin.aamodt.naevdal@stord.kommune.no

Reidun Aas  

404 75 878 Lærar reidun.aas@stord.kommune.no

 Tori S. Mæhle 

990 08 815  Lærar tori.stokke.maehle@stord.kommune.no

 Kristina Brevik 

414 47 343  Lærar kristina.breivik@stord.kommune.no

 Lillian Aasheim 

909 13 924  Lærar lillian.aasheim.traa@stord.kommune.no

 Marita Vassnes

924 79 907 Lærar marita.vassnes@stord.kommune.no

 Tove Koppang Hjelen

993 37 359 Lærar Tove.Koppang.Hjelen@stord.kommune.no

 Britt Iren T. Stokken

920 39 378 SFO britt.iren.stokken@stord.kommune.no

 Jane S. Størdal

  Assistent Jane.Stokken.Stordal@stord.kommune.no

  Kristine S. Aarbø

  Assistent  

 

     

 

Skuledagen

Alle trinna startar skuledagen kl. 08.30 kvar dag

Sluttider

1. og 2. trinn

Måndag, onsdag, torsdag og fredag kl. 13.00

Tysdag kl. 12.30

3. og 4. trinn

Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl. 13.00

Torsdag kl. 14.00

5. 6. og 7. trinn.

Måndag kl. 13.45.

Tysdag kl. 13.00.

Onsdag, torsdag og fredag kl. 14.00.

Skuleskyss

Elevar på 2.–10. årssteg som bur meir enn fire kilometer frå skulen, har rett til gratis skuleskyss. For elevar på 1. årssteg er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg skuleveg, har rett til gratis skuleskyss same kor lang skuleveg dei har.
Dersom eit barn som har rett til gratis skyss, mister busskortet sitt, har skyss bestemt at dei må betala kr. 50,- for å få nytt kort.

Om skulen

Tjødnalio skule

I 1984 vart det bygd ein liten "filial" til Sagvåg skule. Det var plass til to klassar. I 1991 vart skulen bygd for å romma 6 klassar samt ei 6-års gruppe.

Det vart vedteke at den nye skulen skulle leggja stor vekt på musiske verdiar. I 1996/97 vart småskulen utvida til å kunna ta imot to parallellar.

I 1998/99 fekk me eit garderobebygg til 2. klassane. Me er no ferdige med 5. utbyggjinga og har fått plass til klassane på mellomtrinnet. I det siste nybygget ligg også musikkrom og kunst og handverk-avdelinga.

Me har no fått ein funksjonell og moderne skule.