Tysdag 11.mai gjekk heile skulen i tog. Klikk på bilete for lesa meir

17.mai-tog

3.trinn har hatt tradisjonelle 17.mai-leikar i dag. Klikk på bilete for å sjå kva det var.

potetløp


skulen

Heile skulen har hatt fokus på miljø i samband med berekraftvekenen på Stord. Onsdag 17.februar viste dei fram kva dei har jobba med. Klikk på bileta nedanfor for å lesa meir om kva trinna har jobba med.

Berekraft 7.trinn

berekraft 7.trinn

Berekraft 6. trinn

berekraft 6.trinn

Berekraft 5. trinn

berekraft 5.trinn

Berekraft 4. trinn

berekraft4.trinn

Berekraft 3. trinn

berekraft 3.trinn

Berekraft 2. trinn

berekkraft 2.trinn

Berekraft 1.trinn

berekraft 1.trinn

Endeleg kom snøen. Klikk på bilete for å lesa meir

mange born i akebakke

Det er tradisjon på skulen at elevane har omvendt adventskalender i desember. Det betyr at kva einaste elev har gjort ein eller anna jobb i løpte av desember som dei har fått litt pengar for. Desse pengane vert samla inn og går kvart år til eit godt formål. Elevrådet kunne putta 5150 i gryta til Frelsesarmeen denne gong.

barn legg pengar i julegryte  

  3. trinn har jobba allsidig med tema kosedyr. Klikk på bilete for å lesa meir.

teikna og limt av kosedyr på ark

Klikk på bilete under for å sjå kva 5. trinn har laga på sløyden.

Elevar viser fram gryteunderlag dei har laga

Korona - informasjon til føresette om skulekvardagen oppdatert 21.8.20


Korona - informasjon om skuleskyss, oppdatert 21.8.20

born spring i skulegården leikeapparat skuleplassen og skulebygg leikestativ med skulebygg i bakgrunnen

Nedanfor finn du nyttig informasjon om Tjødnalio skule i samband med koronasituasjonen:
Rettleiar for smittevern i barneskulen                                Informasjonsskriv til føresette med born i skulen

Filmar til born og foreldre om at skulane opnar igjen.        Plakat - slik sørgjer me for trygge skular


Treng du nokon å snakka eller chatte med? På helsenorge.no finn du mange telefonnummer og lenkjer.
Nokre av dei har me samla nedanfor.


Du finn fleire saker under Nyhende lengre ned på sida.

Kontakt oss

 Administrasjonen

Namn

Telefon

Tittel

E-post

Administrasjonen / kontor

53 40 97 30   skule.Tjodnalio@stord.kommune.no

Skulefritidsordning (SFO)

53 40 97 35

   

Helsesøster, Randi Vik

53 40 97 38    

Kristine Vikanes

53 40 97 32 / 975 52 193

Rektor kristine.vikanes@stord.kommune.no 

Kari Braathen

976 58 446 Ass. rektor Kari.Petra.Braathen@stord.kommune.no

Marie Skogvold 

99 71 48 68  Sekretær marie.skogvold@stord.kommune.no 

 

Lærarar /assistentar / fagarbeidarar

Namn

Telefon

Tittel

E-post

Ingunn Byrknes  

997 39 242 Lærar ingunn.byrknes@stord.kommune.no

Gerd Fonnes Buljo  

930 86 208 Lærar gerd.buljo@stord.kommune.no

Jørgen Belt 

408 43 872 Lærar  joergen.belt@stord.kommune.no

Toril Sundby 

934 99 873 Lærar  toril.sundby@stord.kommune.no

 Tor Andre Eide  

971 43 881 Lærar tor.andre.eide@stord.kommune.no

Karin Nybråt Dahl 

402 44 254 Lærar  karin.dahl@stord.kommune.no

Gunn Litlabø 

996 29 263 Lærar  gunn.litlaboe@stord.kommune.no

Regine Skulstad

995 16 914 Lærar Regine.Skulstad@stord.kommune.no

 Ivar Bjordal 

958 15 499 Lærar  ivar.bjordal@stord.kommune.no 

Henny Seljebu 

988 29 363 Lærar  henny.seljebu@stord.kommune.no

 Elin Skulstad 

915 48 996 Lærar  elin.skulstad@stord.kommune.no

 Åse Kristin Vatle-Dahl 

 932 23 077 Lærar ase.kristin.vatle-dahl@stord.kommune.no

 Karin Aamodt Nævdal 

988 52 762  Lærar karin.aamodt.naevdal@stord.kommune.no

Bjørn Austlid  

988 05 363 Lærar bjoern.austlid@stord.kommune.no

Reidun Aas  

404 75 878 Lærar reidun.aas@stord.kommune.no

 Tori S. Mæhle 

990 08 815  Lærar tori.stokke.maehle@stord.kommune.no

Marit Langåker

 416 95 451  Lærar marit.langaaker@stord.kommune.no

 Kristina Brevik 

414 47 343  Lærar kristina.breivik@stord.kommune.no

 Ingvild Almås 

997 85 312  Lærar ingvild.baugsto.almaas@stord.kommune.no

 Lillian Aasheim 

909 13 924  Lærar lillian.aasheim.traa@stord.kommune.no

 Marita Vassnes

924 79 907 Lærar marita.vassnes@stord.kommune.no

 Tove Koppang Hjelen

993 37 359 Lærar Tove.Koppang.Hjelen@stord.kommune.no

 Marthe Nygård 

930 19 745  Lærar marthe.nygaard@stord.kommune.no
       

 Britt Iren T. Stokken

920 39 378 SFO britt.iren.stokken@stord.kommune.no

 Norunn Myhre

997 46 210 SFO norunn.myhre@stord.kommune.no

 Tor Harald Pedersen

932 04 946 Assistent  

 Jane S. Størdal

  Assistent Jane.Stokken.Stordal@stord.kommune.no

 Kristine S. Aarbø

  Assistent  

 

Skuledagen

Alle trinna startar skuledagen kl. 08.30 kvar dag.

Skulen opnar kl. 08.15.

Sluttider

1. og 2. trinn

Måndag, onsdag, torsdag og fredag kl. 13.05.

Tysdag kl. 12.35.

3. og 4. trinn

Måndag, onsdag og fredag kl. 13.05.

Tysdag kl. 12.50.

Torsdag kl. 14.00.

5. 6. og 7. trinn.

Måndag kl. 13.15.

Tysdag kl. 13.10.

Onsdag, torsdag og fredag kl. 14.00.

Skuleskyss

Elevar på 2.–10. årssteg som bur meir enn fire kilometer frå skulen, har rett til gratis skuleskyss. For elevar på 1. årssteg er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg skuleveg, har rett til gratis skuleskyss same kor lang skuleveg dei har.
Dersom eit barn som har rett til gratis skyss, mister busskortet sitt, har skyss bestemt at dei må betala kr. 50,- for å få nytt kort.

Om skulen

Tjødnalio skule

I 1984 vart det bygd ein liten "filial" til Sagvåg skule. Det var plass til to klassar. I 1991 vart skulen bygd for å romma 6 klassar samt ei 6-års gruppe.

Det vart vedteke at den nye skulen skulle leggja stor vekt på musiske verdiar. I 1996/97 vart småskulen utvida til å kunna ta imot to parallellar.

I 1998/99 fekk me eit garderobebygg til 2. klassane. Me er no ferdige med 5. utbyggjinga og har fått plass til klassane på mellomtrinnet. I det siste nybygget ligg også musikkrom og kunst og handverk-avdelinga.

Me har no fått ein funksjonell og moderne skule.