Fredag 24. februar har me hatt Tjødnalio Grand Prix

Klikk på bilete under for å lesa meir

Tjødnalio Grand Prix

Fredag 25. november hadde me adventstund for 1-4 trinn og 5-7 trinn. Klikk på bilete for å lesa meir om adventstunda til småskulen som 2.trinn hadde ansvar for.

Adventstund 2.trinn.jpg

Denne hausten har me hatt mange kjekke aktivitetar i friminutta som dei flinke trivselsleiarane våre har ansvar for. Klikk på bilete for å lesa meir.

TL-leikar friminutt.jpg

Falturiltu 2022. Me er veldig glad for at arrangørane av Falturiltu lagar så gode program for oss. Klik på bilete under for å lesa om kva me fekk oppleva denne hausten. 

Ida Neverdahl 5.jpg

Kini for 3. og 4. trinn i samband med Norli lesekonkurranse. Klikk på bilete under for å lesa meir.

Kino 3-4 trinn.jpg

Lenke til informasjon om fagprogrammet Visma Skule

 Min skole - Ny app for samarbeid heim/skule. Les meir ved å klikka på bilete


Rettleiar for smittevern i barneskulen

Plakat - slik sørgjer me for trygge skular


Treng du nokon å snakka eller chatte med? På helsenorge.no finn du mange telefonnummer og lenkjer.
Nokre av dei har me samla nedanfor.


Du finn fleire saker under Nyhende lengre ned på sida.

Kontakt oss

 Administrasjonen

Namn

Telefon

E-post

Administrasjonen / kontor 53 40 97 30 skule.Tjodnalio@stord.kommune.no
Skulefritidsordning (SFO) 53 40 97 35 britt.iren.stokken@stord.kommune.no
Helsesjukepleiar, Mariann Meland 53 40 97 38/48 21 76 27 mariann.meland@stord.kommune.no 
Rektor, Kristine Vikanes 53 40 97 32 / 975 52 193 kristine.vikanes@stord.kommune.no 
Assisterande rektor, Kari Braathen 976 58 446 Kari.Petra.Braathen@stord.kommune.no

Lærarar /assistentar / fagarbeidarar

Namn

Telefon

Tittel

E-post

Ingunn Byrknes   997 39 242 Lærar ingunn.byrknes@stord.kommune.no
Gerd Fonnes Buljo   930 86 208 Lærar gerd.buljo@stord.kommune.no
Jørgen Belt  408 43 872 Lærar  joergen.belt@stord.kommune.no
Tor Andre Eide  971 43 881 Lærar tor.andre.eide@stord.kommune.no
  Regine Skulstad 995 16 914 Lærar Regine.Skulstad@stord.kommune.no
Karin Nybråt Dahl  402 44 254 Lærar  karin.dahl@stord.kommune.no
Marthe Nygård 930 19 745 Lærar marthe.nygaard@stord.kommune.no
 Ivar Bjordal  958 15 499 Lærar  ivar.bjordal@stord.kommune.no 
 Åse Kristin Vatle-Dahl   932 23 077 Lærar ase.kristin.vatle-dahl@stord.kommune.no
 Karin Aamodt Nævdal  988 52 762  Lærar karin.aamodt.naevdal@stord.kommune.no
Reidun Aas   404 75 878 Lærar reidun.aas@stord.kommune.no
 Tori S. Mæhle  990 08 815  Lærar tori.stokke.maehle@stord.kommune.no
 Kristina Brevik  414 47 343  Lærar kristina.breivik@stord.kommune.no
 Lillian Aasheim  909 13 924  Lærar lillian.aasheim.traa@stord.kommune.no
 Marita Vassnes 924 79 907 Lærar marita.vassnes@stord.kommune.no
 Tove Koppang Hjelen 993 37 359 Lærar Tove.Koppang.Hjelen@stord.kommune.no
 Britt Iren T. Stokken 920 39 378 SFO britt.iren.stokken@stord.kommune.no
 Jane S. Størdal   Assistent Jane.Stokken.Stordal@stord.kommune.no
  Kristine S. Aarbø   Assistent  
       

 

Skuledagen

Alle trinna startar skuledagen kl. 08.30 kvar dag

Sluttider

1. og 2. trinn

Måndag, onsdag, torsdag og fredag kl. 13.00

Tysdag kl. 12.30

3. og 4. trinn

Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl. 13.00

Torsdag kl. 14.00

5. 6. og 7. trinn.

Måndag kl. 13.45.

Tysdag kl. 13.00.

Onsdag, torsdag og fredag kl. 14.00.

Skuleskyss

Elevar på 2.–10. årssteg som bur meir enn fire kilometer frå skulen, har rett til gratis skuleskyss. For elevar på 1. årssteg er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg skuleveg, har rett til gratis skuleskyss same kor lang skuleveg dei har.
Dersom eit barn som har rett til gratis skyss, mister busskortet sitt, har skyss bestemt at dei må betala kr. 50,- for å få nytt kort.

Om skulen

Tjødnalio skule

Bilete: Tjødnalio skule

I 1984 vart det bygd ein liten "filial" til Sagvåg skule. Det var plass til to klassar. I 1991 vart skulen bygd for å romma 6 klassar samt ei 6-års gruppe.

Det vart vedteke at den nye skulen skulle leggja stor vekt på musiske verdiar. I 1996/97 vart småskulen utvida til å kunna ta imot to parallellar.

I 1998/99 fekk me eit garderobebygg til 2. klassane. Me er no ferdige med 5. utbyggjinga og har fått plass til klassane på mellomtrinnet. I det siste nybygget ligg også musikkrom og kunst og handverk-avdelinga.

Me har no fått ein funksjonell og moderne skule.