Fylkesmannen har laga ein brosjyre der du som hageeigar, distributør av plantar eller entreprenør får tips til kva du kan gjere for å hindre spreiing av slike artar. 

Til brosjyra om hageplantar som blir eit problem -pdf.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor ved: 

Kari Rydland, e-post: kary@fitjar.kommune.no 

 

Les meir på Fylkesmannen i Hordaland sine sider