www.stord.kommune.no

Utmelding

Innan 15. mai kvart år skal foreldre/føresette re-registrere sin avtale om elevplass. Informasjon om dette vil bli sendt ut i god tid før re-registreringa.

Ynskjer eleven å slutte midt i eit semester eller ved nyttår, skal det sendast skriftleg oppseiing pr. e-post til: kulturskulen@stord.kommune.no innan 1. desember.

Me gjer merksam på at elevar som slutter midt i eit semester må betale full elevavgift for gjeldande semester (vedtekter punkt 4).

Tips ein ven  Skriv ut

Skjema

Dokumenter

Snarvegar