Statsforvaltaren i Vestland gir dispensasjon for utslepp frå mellombels naudoverlaup frå Lyngneset avlaupspumpestasjon.

Utslepp av avlaupsvatn via naudoverlaup starta 19. januar og det er planlagt at pumpestasjonen skal vera i drift i slutten av april 2021.