Medlemmar valperioden 2019-2023

Leiar: Torbjørn Brosvik (KrF)
Nestleiar: Britt Nelly Barane (Ap)

Ap, Sp, KrF, SV, MDG, Raudt

Britt Nelly Barane (Ap), e-post: britt.nelly@stord.kommune.no, mobil: 924 86 357 
Per Jan Ingebrigtsen (Ap), e-post: pjin@broadpark.no, mobil: 951 35 989
Silje Vatna (Sp), e-post:  silje.vatna@gmail.commobil: 909 26 633
Kjetil Eldøy (KrF), e-post: keldoe@online.no, mobil: 950 13 794
Torbjørn Brosvik (KrF), e-post: torbjorn.brosvik@stord.kommune.no, mobil: 402 40 468 
John F. Tonnessen (MDG), e-post: johnftonnessen@gmail.com, mobil: 997 75 554
Bente Bjelland (Ap), e-post: bebj@fitjar.kommune.no, mobil: 476 86 208

Vara: Inger Johanne Moe, Per Christian Rognli (UA), Janne Iren Eikeland (Sp), Kjetil Fyllingen (KrF),  Jorge Del Pino (SV), Vigdis Olsen Ap), Tor Olav Blekenberg (Sp) og Asbjørg H. Verpelstad (Ap).

H

Mai Britt Hellesund (H), e-post: maibhelle@gmail.com, mobil: 907 32 977
Per Audun Halleraker (H), e-post: per.audun.halleraker@sklbb.no, mobil: 907 43 635

Vara: Robert Brandvik, Thomas Danielsen, Sunniva G. Framnes og Reidun Stavland.

FrP, V

Linda Grundtvig (H), e-post: linda-grundtvig@hotmail.com, mobil: 906 91 290
Geir Angeltveit (V), e-post: Angeltveit88@gmail.com, mobil: 404 01 753

Vara: Remi Sjo (FrP), Reinert Svanberg (FrP), Eva H. Irgens (FrP), Mari-Ann Tveita (FrP) og Camilla Berg Larsen (V).

Arbeidsområdet for Utval for oppvekst og kultur

 • Barnevern
 • Barnehage
 • Grunnskule, skulefritidsordning
 • Pedagogisk-/psykologisk teneste
 • Vaksenopplæring
 • Fritidsklubbar
 • Kulturskule
 • Saker om samordning av lokale kriminalitetsførebyggjande tiltak (SLT)
 • Spørsmål om barn sine oppvekstvilkår
 • Sektorplanar, inkludert kommunedelplan
 • Allment kulturarbeid, herunder å vedta reglar for tildeling av kulturmidlar
 • Bibliotek
 • Kinodrift
 • Sport, idrett, friluftsliv og nærmiljø
 • Frivillig organisajonsliv