Å omsette verdiar til handling

Det er enkelt å bli einige om kva verdiar me ønskjer fremja, men klare me å omsetje desse til handlingar som speglar desse i den daglege praksisen vår?
Det ville me undersøkje.

"Lille speil på veggen der..."

Arbeid med kultur og verdiar

Oppsummering av arbeidet vårt med Stord kommune sin språkplakat og barnehagen sitt fysiske læringsmiljø. 2008-2014.

"Frå å følgje i mors forspor, til å tre inn i Einstein sitt univers"

Dingsebumser og Bumsedingser

Fagleg utviklingsprosjekt med fokus på språk og gjennbruksmateriale.

Dingsebumser og Bumsedingser

Det fysiske læringsmiljøet

Arbeid med språkstimulering og det fysiske læringsmiljøet i barnehagen vår.
Kan det fysiske miljøet støtte under eit godt språkmiljø?
"Ja takk begge deler..."

Språkprosjekt

Arbeid med språkstimulering og det fysiske læringsmiljøet i barnehagen vår.
Utvikling av det fysiske læringsmiljøet vårt 2008-2011

"Fantepakk betyr ein som fant ein pakke..."