"Å høyre til." Nytt prosjekt ferdig våren 2018

Nytt prosjekt 2016-2017.

Rapport kjem i løpet av våren 2018.

"Lille speil på veggen der..." 2014-2015

Det er enkelt å bli einige om kva verdiar me ønskjer fremja, men klare me å omsetje desse til handlingar som speglar desse i den daglege praksisen vår?
Det ville me undersøkje.

"Lille speil på veggen der..."

"Frå å følgje i mors fotspor, til å tre inn i Einstein sitt univers. 2008-2014

Oppsummering av arbeidet vårt med Stord kommune sin språkplakat og barnehagen sitt fysiske læringsmiljø. 2008-2014.

"Frå å følgje i mors forspor, til å tre inn i Einstein sitt univers"

Dingsebumser og Bumsedingser. 2012

Fagleg utviklingsprosjekt med fokus på språk og gjennbruksmateriale.

Dingsebumser og Bumsedingser

"Ja takk, begge deler." 2008-2011

Arbeid med språkstimulering og det fysiske læringsmiljøet i barnehagen vår.
Kan det fysiske miljøet støtte under eit godt språkmiljø?
"Ja takk begge deler..."

"Fantepakk betyr ein som fant ein pakke." 2009

Arbeid med språkstimulering og det fysiske læringsmiljøet i barnehagen vår.
Utvikling av det fysiske læringsmiljøet vårt 2008-2011

"Fantepakk betyr ein som fant ein pakke..."