Klokka 17.00 tirsdag 10. september var siste frist for at seint innkomne førehandsrøyster kan godkjennast av valstyret. Kommunen har no telt opp desse. I den endelege opptellingen vert rettingar som velgarane har gjort på røystesetelen registrert. Ut i frå det får me oversikt over representantfordelinga i kommunestyret. 

Det er 14 405 personar med røysterett i kommunen. Av desse brukte 9280 røysteretten sin (64,7 %).

Representantfordelinga:

Arbeidarpartiet11
Framskrittspartiet6
Høgre6
Senterpartiet5
Kristeleg folkeparti2
Sosialistisk venstreparti2
Miljøpartiet De Grønne1
Rødt1
Venstre1

Kven utgjer det nye kommunestyret

I valprotokollen kan du sjå kva representantar som kom med i kommunestyret. Dei står opplista frå side 22. 2 stjerner betyr medlem og 1 stjerne betyr varamedlem. Valprotokollen skal underskrivast av valstyret 11.09.19.

Valprotokoll for fylkestingsvalet

På valgresultat.no kan du lesa meir om resultatet.

Her kan du lesa om valoppgjer og sjå eksempel på representantfordeling.