Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vatn

Stord vasshandsamingsstasjon på Lundsseter produserer vel 120 liter reint drikkevatn kvart einaste sekund. På stasjonen blir vatnet både filtrert og behandla med UV-stråler, slik at det tilfredsstiller krava i drikkevassforskrifta.

Aktuelt

Område på hagalio som vert råka av arbeidet.

VA-prosjekt Hagalio

Stord kommune startar i veke 40 arbeidet med sanering av eksisterande vatn- og avlaupsnett i området Øklandslio, Hagalio og Hagastølen.