Sjå den fine filmen det friviljuge hjartet, av Peter Tubaas/Vestland media, om den frivillige innsatsen i kommunen vår!

Den tek oss på ei rundreise til nokre av dei mange laga og organisasjonane som me er heilt avhengige av for å ha eit levande og godt samfunn å bu i. Filmen hadde premiere på frivilligfesten i kulturhuset onsdag.

Eldsjel Grethe Fadnes talar.Barnekor syng på frivilligfesten 2022.Blomeutdeling på frivilligfestenPublikum på frivilligfesten.