Med Min Skole-appen kan du som føresett:

 • ta i mot og sende meldingar (til skulen sine tilsette)
 • registrere fråvær og sjå registrert fråvær
 • sjå timeplan 
 • sjå og svare på samtykke
 • svare på spørjeskjema
 • sjå publisert undervegsvurdering og halvårsvurderingsjå
 • publiserte karakterar
 • sjå og legge inn informasjon knytt til SFO-opphald
 • lese og sende beskjeder til SFO

 

Frå 02.09.22 vil du som føresett kunne laste ned appen og

 • ta i mot og sende meldingar (til skulen sine tilsette)
 • registrere fråvær og sjå registrert fråvær
 • sjå og svare på samtykke
 • svare på spørjeskjema
 • lese og sende beskjedar via SFO og “Tilstedeværelse”

Resten av funksjonane vil komme på plass i løpet av hausten 2022, og de vil få meir informasjon frå skulen etter kvart. 

For meir informasjon om innlogging og funksjonar i appen: https://docs.google.com/document/d/1atwVHbrZadLE-8Vn9cS724gImo05u70wfKHDV4D_PJw/edit#heading=h.n50vm8exvzoa

 

Visma har og ein føresettportal “Visma Flyt skole – Føresettportal” 

Her finn du dei same funksjonane som i app, og i tillegg kan du: 

 • søkja SFO/ sei opp SFO/ finna faktura
 • søkja permisjon 
 • søkja redusert betaling – SFO

Meir informasjon finn du i infoheftet frå Visma

Har du spørsmål om appen eller føresettportalen – ta kontakt med skuleadministrasjonen på skulen.