Ordførar Gaute Straume EplandEpland representerer Arbeidarpartiet og har hatt ordførarvervet sidan 22. juni 2017. 

Telefon: 53 49 66 33 / 954 46 307

E-post: gaute.straume.epland@stord.kommune.no

Besøksadr.: Borggata 2 (rådhuset), Leirvik

Postadr.: Stord kommune v/ordførar
Postboks 304, 5402 Stord

Kalender

Her kan du sjå ordføraren sin kalender

 

Om å kontakta ordføraren

Ta gjerne kontakt med ordføraren. Men ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil bli handsama i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen." Dermed må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Ordførarkjedet

Her kan du sjå og lesa historia om ordførarkjedet.