Føremål

Kulturprisen vert gjeven for aktivitet og frivillig kulturarbeid over lengre tid eller for særleg fortenestefulle tiltak.

Medlemer i utval for oppvekst og kultur tek imot framlegg til kandidatar og kan sjølv nominera eigne kandidatar.
Utval for oppvekst og kultur gjer endeleg vedtak om kven som skal få prisen. Utdelinga skal gjerast kjend i lokalpressa.

Framlegg til kandidat

Skjema for å føreslå kandidat

Frist for å føreslå kandidat er 15. september.

Tidlegare mottakarar av kulturprisen

2023 - Jens Litlabø og Marta Tveita
2022 - Olsen og Jensens viseklubb
2021 - IPX ved Stian Sætre
2020 - Storm Weather Shanty Choir
2019 - Magdalena From Delis
2018 - Bjørn Arve Lunde
2017 - Oddbjørn Kvålsvold
2016 - Songlaget Stordabuen
2015 - Internasjonal kulturklubb IKK
2014 - Leirvik Mannskor
2013 - Sagvågen kystlag
2012 - Åshild og Arne Michal Kalleklev
2011 - Per Jan Ingebrigtsen
2010 - Torleiv Agdestein
2009 - Gunnar Oma
2008 - Venelaget for Gruo
2007 - Gerd Synnøve Fladby
2006 - Huglo ungdomslag
2005 - Anstein Lohndal
2004 - Oddny Bjordal
2003 - The Chiclets
2002 - Lars Mugaas
2001 - Haldis Onarheim, Ingvild Johannesen, Sigrid Dahl Andersen
2000 - Øyvind Alvsaker
1999 - Stord musikklag
1998 - Mikal Stokken
1997 - Rolf Almås
1996 - Meyer Eldøy
1995 - Tordis Rydland
1994 - Helge Heiberg-Andersen
1993 - Arne Berger
1992 - Reidun Hagenes
1991 - Leif Sæterdal
1990 - Sagvåg musikklag
1989 - Sheila og Odd Resser jr.
1988 - Aashild Nitter
1987 - Finn Nitter 
1986 - Gerhard Haugland
1985 - Berge Presthaug
1984 - Erling Evanger
1983 - Per Lønning
1982 - Øivinn Berger
1981 - Øydis Eide Høyland
1980 - Halvdan Hystad, Lars Skarpnes
1979 - Tor Haugland
1978 - Agnes Kyvik
1977 - Reinert Agdestein, Ola Høyland, Odd Resser senior
1976 - Kristen Sørheim