Her finn du timelista for støttekontaktar. 

Her finn du informasjon om korleis du fyller ut timelista

Du må logga deg på med id-porten (bank-ID/bank-ID på mobil) for å opna lista. 

Timelistene skal leverast kvar månad og innanfor rett kalenderår. Lista skal leverast så snart som råd etter den 20 i månaden. Lønsperioden går frå og med 21 den eine månaden til og med den 20 i påfølgande månad.