Dersom resultatet av handsaminga vert avslag eller, det i løyve er sett vilkår du er ueinig i, kan du klage på vedtaket. Her finner du meir informasjon om klageretten.

Klage på vedtak

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

  • Klagen må vera skriftlig og begrunna
  • Klagen må vera postlagt før fristen går ut
  • Me vurderer klagen først og kan endra vedtaket vårt
  • Dersom me ikkje er einige i klagen din vert den sendt til Fylkesmannen
  • Fylkesmannen avgjer klagen

Kva skal klagen innehalde?

  • Kva vedtak du klagar på
  • Den eller dei endringar du ønskjer
  • Grunngjeving for klaga
  • Eventuelle andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurdering av klagen

Send klagen til:

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord

E-post: post@stord.kommune.no

eDialog - Sikker innsending av dokumenter til kommunen