Administrasjonsutvalet har på kommunestyret sine vegner det politiske ansvaret for kommunen sin overordna personalpolitikk og den administrative organisasjonsutviklinga i kommunen.

Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Medlemmar

Leiar: ordførar
Nestleiar: varaordførar 

PartiNamnVaramedlemmar

Arbeidarpartiet (AP) og 

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Gaute Straume Epland (Ap)

Hilde Mathea Hildal Hauglid (SV)

Edgar Damås (Ap)

Roger Sagvåg (Ap)

Jane Jünger (SV)

Constanse Leth Iversen (Ap)

Framstegspartiet (FrP), Høgre (H), 

Kristeleg Folkeparti (KrF) og

Venstre (V)

Sigbjørn Framnes (Frp)

Øyvind Kyvik (H)

Inga Lothe (H)

Dag Ove Fauskanger (Krf)

Anja Austlid (Frp)

Geir Angeltveit (V)

Gunnhild Hauge (H)

Reinert Svanberg (Frp)