Føremål

Tilgjengeprisen skal inspirera til å gjera ein innsats for å skapa universelt utforma løysingar eller tiltak på Stord. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne (RFM) fattar vedtak om kven som får prisen, etter framlegg til kandidatar.

Framlegg til kandidat

Skjema for å føreslå kandidat.

Frist for å føreslå kandidat er 15. september.

Tidlegare prisvinnarar

2023 - Mental helse Stord/Fitjar

2022 - Flyktningtenesta
2021 - Stord petanqueklubb
2020 - Solid IL Stjernelag
2019 - Stord handball Stord United
2018 - ikkje delt ut
2017 - ikkje delt ut
2016 - ikkje delt ut
2015 - Amfi Stord
2014 - ikkje delt ut
2013 - ikkje delt ut
2012 - Venelaget for Gruo
2011 - Stord hotell
2010 - Stord bordtennisklubb