Kontakt oss / tilsette

Telefon: 53 49 69 66

Send e-post til Eining for kultur

Adresse: Hamnegata 1
Postboks 304
5402 Stord 

Namn og funksjonKontaktinformasjon
Anne Lene Østvold Jordåen
Einingsleiar
Telefon
480 43 386
Herdis Elin Belsvik
Avdelingsleiar Stord kulturhus (inkl. kino og symjehall)
Telefon
975 52 213
Gareth Whittaker
Avdelingsleiar/ rektor Stord kulturskule
Telefon
53 49 69 05/ 415 40 917
Elin Mariboe
Avdelingsleiar Stord folkebibliotek
Telefon
53 49 69 73
Sylve Rusten
Rådgjevar idrett- og friluftsliv
Telefon
900 92 581
Runa Nordahl
Kulturrådgjevar/ bibliotekar
Telefon
53 49 69 75
Trond Leirvik Onarheim
Kulturrådgjevar/ festivalleiar
Telefon
911 01 239
Ragnhild Tveit
Kulturrådgjevar
Telefon
977 17 024
Aud Jorunn Mjånes
Fagansvarleg for Tilrettelagt fritid
Telefon
988 39 604

Margunn Hamre Vassdal
Leiar for Frivilligsentralen/ BUA

Kontor i Hamnegata 20 - 5411 Stord

Telefon
900 18 404
Stein Eldøy Rosland
Prosjektleiar Fritidskortet
Telefon
924 49 211

Her finn du tilsette i Stord folkebibliotek

Her finn du tilsette i Stord kulturhus, kino og symjehall

Her finn du tilsette i Stord kulturskule